Vláda schválila dlouhoočekávaný dokument: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který podpoří rozvoj českých firem na území ČR, mimo hlavního města Prahy. 


Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 mld. Kč.

Program se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj podnikání a digitální infrastruktury i posun k nízkouhlíkovému hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji.

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

S úctou a přáním hezkého dne,

______________________

Ing. Kateřina Procházková, vedoucí konzultant

Grant Consulting a.s.

Technologický Park Běchovice

Podnikatelská 553, 190 11  Praha 9 - Běchovice

Gsm: 602 566 574, tel: 283 890 205

Datová schránka ID: b638yfs 

website: http://www.granty-dotace.cz, skype: grant.consulting

FB: https://www.facebook.com/grant.consulting.as