Chtěli byste v obci cyklostezku či nové chodníky? Obec může využití dotaci na tyto investice. Informujte své starostky či starosty. Dotace jsou otevřené přes 10 let a podpořili mnoho aktivních nápadů v obci. Nově se přidává dotace na letiště. 


Energetika České republiky je stále založena na spalování fosilních paliv, s čímž souvisí vysoký podíl na celkových emisích skleníkových plynů. Hlavní výzvou je dílčí transformace energetiky - přechod na bezemisní zdroje. 


Konečně je vyhlášená výzva na dotaci pro ICT investice. Stále odkládané vyhlášení, které mělo proběhnout v září se nakonec uskutečnilo v neděli 15.8.2021. Neváhehte se přihlásit do této výzvy a vyčerpat dotaci od 60-30% na investice. 


Jaké nás čekají vyhlášené výzvy do konce tohoto roku? Jedná se zejména o výzvy pro podnikající subjekty, které sídlí mimo území hlavního města Prahy. Zásadní dotací bude vyhlášení dotace pro digitalizaci podniku. Cílem výzvy je urychlit výstavbu dobíjecích a plnících stanic pro alternativní paliva a zvýšit penetraci vozidel na alternativní paliva. Hlavní výzvou je učinnit  mobilitu udržitelnou, dostupnou více lidem a intergrovat ji do ekosystému. 


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotaci na podporu pomoci po tornádu v rámci rekonstrukcí nemovitosti v postižené oblasti. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Podnikatelé hlašte se o pomoc, rádi Vám dotaci vyřídíme.