INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Zlatý benefit

Program Zlatý Benefit

Co je program Zlatý Benefit?

 • program Zlatý Benefit je odměňovací systém (dále jen „společenství), jenž všem členům nabízí řadu výhod při využívání služeb nabízené společností Grant Consulting a.s. (dále jen „GC“), která se zabývá dotační politikou

Kdo se může stát členem?

 • každý, kdo splní podmínky přijetí
 • Zlatý Benefit je určen klientům společnosti GC

Jaké jsou výhody programu?

 • mezi hlavní výhody patří bezesporu vysoká úspora vstupních investic při zpracování žádosti o dotace, jakožto i úspora na všechny služby nabízející společností GC v celkové výši -20% ze standardního ceníku
 • přednostní zpracování Vašeho požadavku
 • přednostní informovanost o všech novinkách týkající se oblasti dotací – zavedení do interní databáze GC
 • zvýhodněná poradenská činnost nad rámec standardu
 • individuální a proklientský přístup nad rámec standardu
 • získání Karty s investičním zlatem

Jaké jsou podmínky vstupu do programu?

 • alespoň 3 realizované projekty za období 18 měsíců se společností GC, s minimálním celkovým obratem 10 mil. Kč a výše,
 • nebo minimálně 1 realizovaný vlastní projekt se společností GC s investicí od 5 mil. Kč včetně a zprostředkování minimálně 2 dalších realizovaných projektů pro společnost GC tzn. projekty s minimální celkovou investicí 5 mil. Kč a výše za období 18 měsíců (celková investice od 10 mil. Kč),
 • nebo zprostředkování minimálně 5 realizovaných projektů pro společnost GC v celkové výši investice od 15 mil. Kč za období 18 měsíců (výhody členství získává zprostředkovatel, nebo je může darovat jedné ze společností, která projekt realizovala formou zprostředkování),
 • nebo realizované 2 projekty se společností GC v celkové výši 15 mil. Kč, včetně výběrového řízení a dotačního managementu

Výhody členství se vztahují ke konkrétní osobě, nebo ke společnosti. Výhody včetně slev lze uplatnit na každý projekt realizovaný společností nebo osobou, jenž se stal členem programu„ Zlatého Benefitu“ v následujících 2 letech od přijetí do společenství. Za členství se nehradí žádné poplatky ani paušální ceny, člen se nezavazuje k žádnému plnění, do členství je možné vstoupit pouze splněním jedné z podmínek vstupu.

Pro udržení výhod společenství musí společnost, osoba v následujícím období po dobu udržitelnosti členství (vždy 2 roky) realizovat minimálně 1 projekt se společností GC v celkové výši investice 5 mil. Kč a výše, včetně výběrového a dotačního managementu.

Členství se automaticky prodlužuje po splnění podmínek udržitelnosti v programu Zlatý Benefit. Na členství není v programu Zlatý Benefit právní nárok. Vícenásobné členství není možné. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku členství či nároku na samotný program Zlatý Benefit rozhoduje s konečnou platností společnost GC. Jakákoli odpovědnost společnosti GC za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou karty s investičním zlatem či programem Zlatý Benefit je vyloučena. Po zániku členství pro nesplnění podmínek udržitelnosti anebo písemnou výpovědí, klient kartu s investičním zlatem nevrací.

benefit

Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek.

podnikatelka

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9