INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Granty a dotace pro municipální sféru

Nejširší možnosti finanční podpory má právě Municipální sféra - obce, města, svazky měst a obcí.

Šíře záběru programů pro obce, města nebo svazky měst a obcí nabízí řešení financování téměř jakéhokoliv kvalitního projektu municipální sféry.

Zdroje financování

Čerpat můžete:

  • z dotačních titulů a programů evropských fondů,
  • z programů státního rozpočtu a z rozpočtů ministerstev (programy MŽP a MZe, rozvojové programy MMR, program obnovy venkova, a další),
  • skrze dotace a pobídky vyhlašované samosprávami (krajské granty).

Evropské fondy

Pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je klíčový Integrovaný regionální operační program (rozvoj území, doprava atd.)

Další možnosti pak nabízí např. Operační program Životní prostředí, jehož pomocí lze řešit např. odpadové hospodářství, energetické úspory apod.) nebo Program rozvoje venkova.

Další služby pro municipání sféru:

  • Územní plán sídelního útvaru
  • Strategický rozvojový plán
  • Komunitní plán sociálních služeb
  • Návrhová část dokumentu dopravní studie

Obraťte se na nás, ZDARMA Vám zkonzultujeme Váš záměr a pomůžeme připravit úspěšný projekt.

Naše úspěšnost podaných žádostí o dotaci přesahuje 97%, působíme více jak 10 let na trhu. Obracejte se na  Infolinku +420 724 377 412 případně na e-mail: dotace@granty-dotace, kde Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dokumentů včetně žádosti o dotaci a vše připravíme na klíč za Vás.

podnikatelka

Konzultace zdarma
Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Neváhejte navrhnout nám termín schůzky právě teď!

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9