INFO: +420 724 377 412 | dotace@granty-dotace.cz

Ekologie

Chcete snížit ekologickou zátěž Vašeho podniku/městské části? Chcete zkvalitnit nakládání s odpady nebo odstraňovat staré ekologické zátěže? Chcete zlepšit kvalitu ovzduší? Nebo chcete posílit biodiverzitu a přirozené funkce krajiny?

Využijte možnosti finanční podpory na investice do ekologie!

Kdo může žádat o dotace?

 • Hlavní město Praha a její městské části,
 • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • profesní a zájmová sdružení,
 • vysoké školy,
 • organizace výzkumu a vývoje a další,
 • podnikatelské subjekty

Podporované aktivity

 • snižování emisí,
 • prevence vzniku odpadů, zvýšení podílu materiálové a energetického využití odpadů,
 • rekultivace starých skládek, odstranění starých ekologických zátěží,
 • posílení biodiverzity, přirozených funkcí krajiny
 • snížení energetické náročnosti veřejných budov

podnikatelka

Konzultace zdarma
Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Neváhejte navrhnout nám termín schůzky právě teď!

Grant Consulting a.s.

je specializovanou společností působící v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu.

Žijeme v souladu s dotacemi.

    

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

dotace@granty-dotace.cz
  +420 724 377 412
 
Grant Consulting a.s.
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9